Historia firmy

Historia firmy

JARO Spółka Akcyjna jest jedynym w Polsce dostawcą niskoglinowych (o zawartości Al2O3 do 39%), glinokrzemianowych surowców ogniotrwałych o wysokich parametrach jakościowych i użytkowych. Do Spółki należy kopalnia odkrywkowa glin ogniotrwałych „Stanisław” oraz zakład przetwórczy surowców mineralnych wyposażony m.in. w piece obrotowe, kruszarki, młyny, suszarnie i przesiewacze.


Historia przedsiębiorstwa sięga 1870 roku, kiedy to w okolicy Jaroszowa natrafiono na pokłady glin ogniotrwałych i rozpoczęto działalność przemysłową tworząc przedsiębiorstwo "Kopalnie Glin Ogniotrwałych w Jaroszowie". W 1945 roku władze polskie przejęły zakłady nadając im nazwę Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. W 1995 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, natomiast od 1998 roku Spółka działa pod nazwą JARO S.A.

Siedzibą JARO S.A. jest miejscowość Jaroszów położona w województwie dolnośląskim, na terenie gminy Strzegom.