Tereny pod inwestycje

Tereny pod inwestycje

JARO SA dysponuje szeroką ofertą w zakresie terenów inwestycyjnych, które mogą być przeznaczone pod różnorodną działalność gospodarczą. Oferowane tereny dysponują pełną infrastrukturą, łącznie z możliwością wykorzystania wysokociśnieniowego przyłącza gazowego. Łączna powierzchnia gruntów jakimi dysponuje JARO SA wraz z terenem eksploatowanej kopalni wynosi obecnie 265,66 ha, w tym ponad 16 ha gruntów przemysłowych.

Elementy atrakcyjności inwestycyjnej:

 • Atrakcyjna cena - na grunty o różnym przeznaczeniu.
 • Zlokalizowanie różnych form działalności gospodarczej z możliwością wykorzystania już istniejących obiektów budowlanych
 • Działalności z największymi szansami rozwoju z zakresu:
  - gospodarki odpadami,
  - przemysłu energochłonnego (z dużym zapotrzebowaniem na energię gazową lub elektryczną lub cieplna pochodzącą z innych źródeł) ,
  - produkcja w trakcie której powstają odpady inertne (możliwość składowania ich w wyrobiskach w celach rekultywacji),
  - magazyny, logistyka , centra składowania i dystrybucji paliw,
  - centra testowe maszyn budowlanych z wykorzystaniem już istniejącego zaplecza,
  - każdej innej działalności z ewentualną zmianą MPZP.
 • Możliwość inwestycji w farmę fotowoltaiczną minimum 7MW
 • Świetne położenie w samym środku województwa dolnośląskiego
 • Odległość od autostrady A4 - 15 km
 • Planowana w najbliższym sąsiedztwie równoległa nitka autostrady A4
 • Wybór działek i lokalizacji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami inwestora
 • Ulgi podatkowe w zakresie „de minimis” określone w uchwale Rady Miasta i Gminy Strzegom

Dodatkowo JARO SA dysponuje wolnymi powierzchniami biurowymi oraz magazynowymi.

Zobacz więcej

Informacje szczegółowe w sprawie terenów inwestycyjnych uzyskać można pod numerem telefonu: 605 316336 – Adam Beza

Zapraszamy do współpracy.