Tereny pod inwestycje

Tereny pod inwestycje

JARO SA dysponuje szeroką ofertą w zakresie terenów inwestycyjnych, które mogą być przeznaczone pod różnorodną działalność gospodarczą. Oferowane tereny dysponują pełną infrastrukturą, łącznie z możliwością wykorzystania wysokociśnieniowego przyłącza gazowego. Łączna powierzchnia gruntów jakimi dysponuje JARO SA wraz z terenem eksploatowanej kopalni wynosi obecnie 265,66 ha, w tym ponad 85 ha gruntów rolnych.

Dodatkowo JARO SA dysponuje wolnymi powierzchniami biurowymi oraz magazynowymi.

Informacje szczegółowe w sprawie terenów inwestycyjnych uzyskać można pod numerem telefonu: 605 44 71 69.

Zapraszamy do współpracy.